Helse, Miljø og Sikkerhet

Hvordan skal jeg forholde meg til det?

Som arbeidsgiver er det ditt ansvar å sørge for at alle som arbeider i din bedrift tar vare på seg selv, sine kolleger og de samlede verdiene som virksomheten forvalter. Det krever et systematisk fokus på og arbeid med HMS.

For å skape en god HMS-kultur i bedriften, er det avgjørende at du som leder i virksomheten går foran med et godt eksempel.
Du må gjennom ord og handling vise hvor viktig HMS-arbeidet er for de ansattes helse, men også at det kan ha stor betydning for bedriftens økonomi.
Ikke bare skal du arbeide aktivt for et bedre og tryggere arbeidsmiljø, men du må også kunne dokumentere og følge opp alle HMS- aktiviteter, samt kommunisere resultatene både til ansatte og andre relevante interessenter.


Hva kreves det av kunnskap?

Vi holder HMS Kurs og HMS Seminar til hjelp for små og mellomstore bedrifter slik at de effektivt kan dokumentere og følge opp virksomhetenes risiko- og HMS-arbeid.

Målet vårt er at vår informasjon skal være enkelt å lære seg og enkelt å bruke samtidig som det skal dekke krav/behov fra myndigheter og kunder/leveradører.

Kunder som benytter HMS Kurs fra Mindsphere AS har også muligheten for å benytte HMS-konsulentene våre til rådgivning.

HMS Kurs og HMS seminarer som vi arrangerer kan utformes slik at Mindsphere AS eller samarbeidspartnere står som initiativ tager i gjennomføringen.

Hva må jeg gjøre?

Har du tid til 30 minutter en gang i måneden?

Den viktigste delen av HMS-arbeidet er det du og alle bedriftens ansatte gjør under utførelsen av arbeidet hver dag. Men for å skape og opprettholde en god HMS-kultur i virksomheten må man også sørge for at alle i bedriften systematisk får påfyll av informasjon og slik opprettholde et kontinuerlig fokus på HMS-arbeidet.

Planer for et systematisk HMS-arbeid må lages og kommuniseres til alle involverte parter.

Resultatene av arbeidet, samt eventuelle forbedringstiltak som må gjennomføres, skal dokumenteres.

 

Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale.

Vil arbeidstilsynet banke på hos deg?

For noen virksomheter vil svaret være et klart ja, mens det for andre vil være mindre sannsynlig at tilsynsmyndighetene banker på døren.
Sannsynligheten for besøk endrer imidlertid ingenting ved ditt ansvar for å gjennomføre effektiv internkontroll i egen bedrift. Det er et ansvar og en plikt du har uavhengig av størrelse og type bedrift du leder.
Du skal uansett arbeide systematisk med å sikre og forbedre arbeidsmiljøet, samt jobbe aktivt for å redusere risiko og rette opp i svakheter og mangler.

Er uhellet ute og noen blir skadet, er det først og fremst alvorlig for den av dine ansatte som blir rammet, men det kan også ramme selskapet økonomisk i form av sykepenger og nedsatt produktivitet.
Viser det seg at bedriften ikke har gjort nok for å avdekke risiko, eller mangler dokumentasjon, kan det i noen tilfeller også resultere i tvangsmulkt fra tilsynsmyndighetene.

Arbeidstilsynet ser alvorlig på unnfallenhet og mangler ved HMS-arbeidet, samt dårlig og mangelfull dokumentasjon.

HMS vertøyet er klart til deg.

Med gode og formålstjenlig verktøy er dette fort gjort.

MindHMS platformen er et webbasert system som hjelper deg til å planlegge, følge opp og dokumentere HMS-arbeidet.

Systemet tilfredsstiller kravene i Internkontrollforskriften og i Arbeidsmiljøloven, og gjør dermed at du kan ha ditt på det tørre dersom Arbeidstilsynet skulle komme på besøk.

For en liten eller middels stor bedrift tar det ikke stort mer enn en halvtime hver måned å holde dokumentasjonen i orden.

 

Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale.

God HMS er god butikk

Mange ser på HMS kun som en kostnadspost, men realiteten er at det ofte blir en kilde til økte inntekter og reduserte kostnader.
Mange bedrifter sliter med høyt syke- fravær. De første 16 dagene koster det bedriften rundt 2000 kroner hver dag han/hun er borte fra arbeidsplassen. I tillegg kommer effekten av at produksjonen reduseres, eller kostnaden ved at det må skaffes vikar for den som er sykemeldt.

Reduserer man sykefraværet, reduseres også kostnadene.

Har man en bedrift med 20 ansatte og et sykefravær på seks prosent, så koster det bedriften din i overkant av en halv million kroner årlig.
Det finnes flere eksempler på bedrifter som har halvert sykefraværet gjennom systematisk og effektivt HMS-arbeid. Godt HMS-arbeid er det beste virkemiddelet for å få ned fraværet. Det bidrar også til økt trivsel og økt produktivitet.

Kan du dokumentere at din bedrift gjør et systematisk og godt HMS-arbeid, er det en del forsikringsselskaper som også vil være villig til å diskutere premien. I så fall kan det her også være penger å spare.
Godt HMS-arbeid er derfor ikke noe man bør gjøre utelukkende av plikt. Det er rett og slett god bedriftsøkonomi å ta helse, miljø og sikkerhet på alvor.

 

Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale.

Brukeruttalelser

Nordea Liv
”Vi er en kontorbedrift innenfor tjenesteytende sektor, og i HMS-sammenheng en lavrisikobedrift. Vi er like fullt pålagt de samme krav som andre virksomheter innen intern- kontroll og HMS. MindHMS er et verktøy som hjelper oss med å strukturere og systematisere HMS-arbeidet. Ved bruk av systemet kan vi dokumentere et systematisk HMS-arbeid på en langt bedre måte enn tidligere.”

Nils Olav Kvam
Personalsjef Nordea Liv

 

Tine Meierier Vest
”I Tine har vi et felles HMS-system som praktiseres ute på alle anleggene. TINE Bergen har valgt å bruke MindHMS ved planlegging av HMS-aktiviteter og dokumentasjon av gjennomførte aktiviteter. Systemet gir oversiktlige avviks- og risikorapporter både for den enkelte avdeling og på bedrifts- nivå. Support og opplæring i systemet og videreutvikling har vært meget god.”

Terje Nygard Driftsleder
Tine Meierier Vest, Bergen

 

Pluss Renhold AS
”Vi har lenge drevet et aktivt HMS-arbeid, men aldri tatt oss tid til systematisk planlegging og dokumentasjon. I MindHMS har vi funnet et verktøy som er lett å lære og lett å ta i bruk. MindHMS gir oss muligheten til å planlegge og dokumentere HMS-arbeidet med et minimum av medgått arbeidstid.”

Bjørn Sivertsen
Daglig leder Pluss Renhold AS

 

Villamarkisen AS
”MindHMS er elegant i sin enkelhet, blant annet ved et oversiktlig skjermbilde som det kjennes godt å arbeide i og å se på. På grunn av sin enkle og logiske oppbygning, kan verktøyet nt brukes også av de som ikke har sitt daglige arbeid foran pc-en. Ved raske tastetrykk kan man lage oversikter som egner seg meget godt til fremvisning på for eksempel allmannamøter for involvering og motivasjon av alle ansatte i det viktige HMS-arbeidet.”

June Berntsen
Kontorsjef Villamarkisen AS

Vil du vite mer?

HMS-arbeidet er ikke noe du kan velge bort – du er nødt til å ta det på alvor.
Hva er status i din bedrift? Kan det gjennomføres en revisjon eller en kontroll av HMS-arbeidet der i dag hvis det kom krav om det?

HMS vertøyet er klart til deg.

MindHMS hjelper deg til a sette arbeidet i system og til å dokumentere hva du faktisk gjør.

MindHMS platformen er et webbasert system som hjelper deg til å planlegge, følge opp og dokumentere HMS-arbeidet.

Vil du vite mer om MindHMS?

Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale.