Tjenester

MindHMS – Effektiv internkontroll

Vi har engasjert oss i å utvikle og spre gode og effektive HMS-verktøy til hjelp for små og mellomstore bedrifter slik at de kan dokumentere og følge opp virksomhetenes risiko- og HMS-arbeid. Målet vårt er at verktøyet skal være enkelt å lære seg og enkelt å bruke samtidig som det skal dekke krav/behov fra myndigheter og kunder/leverandører.

Kurs i Helse Miljø og Sikkerhet

Vi holder HMS Kurs og HMS Seminar til hjelp for små og mellomstore bedrifter slik at de effektivt kan dokumentere og følge opp virksomhetenes risiko- og HMS-arbeid.
Målet vårt er at vår informasjon skal være enkelt å lære seg og enkelt å bruke samtidig som det skal dekke krav/behov fra myndigheter og kunder/leverandører.

Prosjektstyring og ledelse

En god leder er en støtte for medarbeiderne, en støtte som sørger for at alle får mulighet til å fylle sin rolle på best mulig måte.

Konsulent

Konsulentvirksomheten er bygget opp rundt en kjerne seniorkonsulenter med fra 10 til 25 års erfaring. Disse nøkkelpersonene arbeider dels som seniorrådgivere i oppdrag, eller de inngår som ressurspersoner og ledere for prosjekter.