Konsulent

Konsulentvirksomheten er bygget opp rundt en kjerne seniorkonsulenter med fra 10 til 25 års erfaring. Disse nøkkelpersonene arbeider dels som seniorrådgivere i oppdrag, eller de inngår som ressurspersoner og ledere for prosjekter.

En avgjørende forutsetning for suksess er å ha riktig person på rett sted til rett tid. Målet vårt er alltid å kunne bistå våre kunder slik at de til enhver tid har den riktige kompetansen for å gjennomføre sine oppgaver og prosjekter.Vårt viktigste fortrinn er våre ansatte. Vi har godt kvalifiserte medarbeidere som gjennom vår bevisste rekruttering er dyktige i sitt fag i tillegg til å være motiverte og fleksible.

Vi har også tro på at fornøyde medarbeider gjør en god jobb, og vi jobber tett med oppfølging, rådgiving og utvikling av våre konsulenter.

Ta gjerne kontakt for mer informasjon om Mindsphere, ledige stillinger eller for en uforpliktende presentasjon av selskapet.Våre medarbeidere har lang erfaring og dermed solid fagekspertise.

Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale.