MindHMS – Effektiv internkontroll

Vi har engasjert oss i å utvikle og spre gode og effektive HMS-verktøy til hjelp for små og mellomstore bedrifter slik at de kan dokumentere og følge opp virksomhetenes risiko- og HMS-arbeid. Målet vårt er at verktøyet skal være enkelt å lære seg og enkelt å bruke samtidig som det skal dekke krav/behov fra myndigheter og kunder/leveradører.

Platformen, MindHMS er et nettbasert verktøy som derfor vil være tilgjengelig for brukerne når som helst og overalt der det er mulig å nå internett.

For at MindHMS skal fortsette å være et tjenlig verktøy for kundene våre, utvikles det stadig med ny og forbedret funksjonalitet, ofte også etter gode innspill fra de som bruker systemet.

Kunder som benytter MindHMS har også muligheten for å benytte HMS-konsulentene våre til rådgivning og vi arrangerer også seminarer og tilbyr lovpålagt opplæring, både på egen kjøl og hos samarbeidspartnere.

Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale.