MINDHMS

Helse, Miljø og Sikkerhet

Hvordan skal jeg forholde meg til det?
Hva kreves det av kunnskap?
Hva må jeg gjøre?

 

På tide med en alvorsprat?

Som arbeidsgiver er det ditt ansvar å sørge for at alle som arbeider i din bedrift tar vare på seg selv, sine kolleger og de samlede verdiene som virksomheten forvalter. Det krever et systematisk fokus på og arbeid med HMS.

For å skape en god HMS-kultur i bedriften, er det avgjørende at du som leder i virksomheten går foran med et godt eksempel. Du må gjennom ord og handling vise hvor viktig HMS-arbeidet er for de ansattes helse, men også at det kan ha stor betydning for bedriftens økonomi. Ikke bare skal du arbeide aktivt for et bedre og tryggere arbeidsmiljø, men du må også kunne dokumentere og følge opp alle HMS- aktiviteter, samt kommunisere resultatene både til ansatte og andre relevante interessenter.