Brukeruttalelser

Nordea Liv
”Vi er en kontorbedrift innenfor tjenesteytende sektor, og i HMS-sammenheng en lavrisikobedrift. Vi er like fullt pålagt de samme krav som andre virksomheter innen intern- kontroll og HMS. MindHMS er et verktøy som hjelper oss med å strukturere og systematisere HMS-arbeidet. Ved bruk av systemet kan vi dokumentere et systematisk HMS-arbeid på en langt bedre måte enn tidligere.”

Nils Olav Kvam
Personalsjef Nordea Liv

 

Tine Meierier Vest
”I Tine har vi et felles HMS-system som praktiseres ute på alle anleggene. TINE Bergen har valgt å bruke MindHMS ved planlegging av HMS-aktiviteter og dokumentasjon av gjennomførte aktiviteter. Systemet gir oversiktlige avviks- og risikorapporter både for den enkelte avdeling og på bedrifts- nivå. Support og opplæring i systemet og videreutvikling har vært meget god.”

Terje Nygard Driftsleder
Tine Meierier Vest, Bergen

 

Pluss Renhold AS
”Vi har lenge drevet et aktivt HMS-arbeid, men aldri tatt oss tid til systematisk planlegging og dokumentasjon. I MindHMS har vi funnet et verktøy som er lett å lære og lett å ta i bruk. MindHMS gir oss muligheten til å planlegge og dokumentere HMS-arbeidet med et minimum av medgått arbeidstid.”

Bjørn Sivertsen
Daglig leder Pluss Renhold AS

 

Villamarkisen AS
”MindHMS er elegant i sin enkelhet, blant annet ved et oversiktlig skjermbilde som det kjennes godt å arbeide i og å se på. På grunn av sin enkle og logiske oppbygning, kan verktøyet nt brukes også av de som ikke har sitt daglige arbeid foran pc-en. Ved raske tastetrykk kan man lage oversikter som egner seg meget godt til fremvisning på for eksempel allmannamøter for involvering og motivasjon av alle ansatte i det viktige HMS-arbeidet.”

June Berntsen
Kontorsjef Villamarkisen AS