God HMS er god butikk

Mange ser på HMS kun som en kostnadspost, men realiteten er at det ofte blir en kilde til økte inntekter og reduserte kostnader.
Mange bedrifter sliter med høyt syke- fravær. De første 16 dagene koster det bedriften rundt 2000 kroner hver dag han/hun er borte fra arbeidsplassen. I tillegg kommer effekten av at produksjonen reduseres, eller kostnaden ved at det må skaffes vikar for den som er sykemeldt.

Reduserer man sykefraværet, reduseres også kostnadene.

Har man en bedrift med 20 ansatte og et sykefravær på seks prosent, så koster det bedriften din i overkant av en halv million kroner årlig.
Det finnes flere eksempler på bedrifter som har halvert sykefraværet gjennom systematisk og effektivt HMS-arbeid. Godt HMS-arbeid er det beste virkemiddelet for å få ned fraværet. Det bidrar også til økt trivsel og økt produktivitet.

Kan du dokumentere at din bedrift gjør et systematisk og godt HMS-arbeid, er det en del forsikringsselskaper som også vil være villig til å diskutere premien. I så fall kan det her også være penger å spare.
Godt HMS-arbeid er derfor ikke noe man bør gjøre utelukkende av plikt. Det er rett og slett god bedriftsøkonomi å ta helse, miljø og sikkerhet på alvor.

 

Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale.