Vil arbeidstilsynet banke på hos deg?

For noen virksomheter vil svaret være et klart ja, mens det for andre vil være mindre sannsynlig at tilsynsmyndighetene banker på døren.
Sannsynligheten for besøk endrer imidlertid ingenting ved ditt ansvar for å gjennomføre effektiv internkontroll i egen bedrift. Det er et ansvar og en plikt du har uavhengig av størrelse og type bedrift du leder.
Du skal uansett arbeide systematisk med å sikre og forbedre arbeidsmiljøet, samt jobbe aktivt for å redusere risiko og rette opp i svakheter og mangler.

Er uhellet ute og noen blir skadet, er det først og fremst alvorlig for den av dine ansatte som blir rammet, men det kan også ramme selskapet økonomisk i form av sykepenger og nedsatt produktivitet.
Viser det seg at bedriften ikke har gjort nok for å avdekke risiko, eller mangler dokumentasjon, kan det i noen tilfeller også resultere i tvangsmulkt fra tilsynsmyndighetene.

Arbeidstilsynet ser alvorlig på unnfallenhet og mangler ved HMS-arbeidet, samt dårlig og mangelfull dokumentasjon.

HMS vertøyet er klart til deg.

Med gode og formålstjenlig verktøy er dette fort gjort.

MindHMS platformen er et webbasert system som hjelper deg til å planlegge, følge opp og dokumentere HMS-arbeidet.

Systemet tilfredsstiller kravene i Internkontrollforskriften og i Arbeidsmiljøloven, og gjør dermed at du kan ha ditt på det tørre dersom Arbeidstilsynet skulle komme på besøk.

For en liten eller middels stor bedrift tar det ikke stort mer enn en halvtime hver måned å holde dokumentasjonen i orden.

 

Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale.